GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. Giriş

BOSPHOR BİLİŞİM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin kişisel verilerini korumak için çalışıyoruz. İşbu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu bir şekilde kullanıcılarımızı bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Gizlilik Politikası’nın amacı, BOSPHOR BİLİŞİM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yönetilmekte olan “bosphor.com” adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında üyeleri/kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından BOSPHOR BİLİŞİM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile paylaşılan veya internet sitesinin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Sözleşme metninde;

 • Gayrettepe Mah., Balbaros Bulvarı, Koç Apt. , No: 161/7, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, BOSPHOR BİLİŞİM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bundan böyle kısaca “BOSPHOR”,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bundan böyle “Kanun”,
 • bosphor.com internet sitesi bundan böyle “Portal”,
 • Üye/kullanıcı/ziyaretçi bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası sözleşmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Veri Sahibi “Portal”da yayınlanan sair sözleşmelerin tümüyle bağlıdır.

 • Kurumsal Üyeler İçin Ek Bilgilendirme:

Kurumsal Üyeler belirledikleri her alt kullanıcıdan Gizlilik Politikası’na dair onay alınacağını; alınmadığı takdirde Alt Kullanıcı’nın Portal’ı kullanamayacağını ve her bir kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

 1. Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda BOSPHOR tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsamaktadır.

• Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C.kimlik numarası, Kimlik Fotokopisi ve diğer benzer veriler. • İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon vb. veriler • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe, kullanıcıların yaklaşık konumları ile ilgili verileri, veri sahibi onayladığı durumda mobil uygulama kullanılırken kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanlar aramak istemesi durumunda GPS verisi le IP ve port adreslerinden çıkan konum verisi vb. veriler • Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyeti, tercih edilen dil vb. veriler • Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişim sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları vb. veriler • Üye İşlem Bilgisi: Portala en son giriş tarihi, markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler, ilan bilgileri, memnuniyet, müşteri notu, ticari iletişim izni vb. veriler. • İçerik Bilgisi: Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vb.), ürünün kişiye ait olduğunu yada ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (ruhsat, marka tescil vb.), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu vb. veriler. • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri, ödeme bilgileri, üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi vb. veriler. • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi • Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar. • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilerin hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişinin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve BOSPHOR tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmasını sağlayan hukuki metinler ve sözleşmeler • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Ve 7. Maddeleri çerçevesinde geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleşecektir.

 1. Hangi Amaçla Verileri İşliyoruz?

İşbu Gizlilik Politikası’nda ve Bireysel/Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz söz konusu kanun uyarınca belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel veriler, tarafından Portal’ın,

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleşmesi
 • Portal üzerinden sunulan hizmetin iyileştirilmesi, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
 • Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin iyileştirilmesi,
 • Veri Sahibinin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eleştiri/önerilerinin değerlendirilmesi,
 • BOSPHOR ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Ticari elektronik ileti iznine istinaden Veri Sahibi ile iletişime geçilmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyumun sağlanması,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerin planlanması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımının önlenmesi
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yukarıda sayılan veri kategorilerinin işlenme amaçlarına dair detaylı bilgiler aşağıda mevcuttur. • Ad ve İletişim Bilgileri: İletişim, Kullanıcı Kayıt, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti sürecini yönetmek, hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, araştırma, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası hizmetler ve bunların geliştirilmesi, müşteri portföy yönetimi, şirket içi değerlendirme, promosyon, analiz, iş geliştirme, tahsilat, faturalandırma, promosyon, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, denetim, kontrol, pazarlama, reklam, satış, dolandırıcılığın tespiti, müşteri doğrulama, optimizasyon • Kimlik Bilgileri: İletişim, hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, denetim, Kullanıcı Kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, tahsilat, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, risk yönetimi • Demografik Veriler: İletişim, analiz, şirket içi değerlendirme, tahsilat, iş geliştirme analiz, satış sonrası süreçlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, • Kullanım verileri ve ilgi alanları-sık kullanılanlar: Kayıt, sorun/hata bildirimi, şikayet süreçlerinin yönetimi, iletişim, müşteri portföy yönetimi, iş geliştirme, pazarlama, reklam, satış, risk yönetimi, denetim, kontrol, tahsilat,satış sonrası hizmetler, satış sonrası süreçlerin değerlendirilmesi, şirket içi değerlendirme, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, • Konum verileri: risk yönetimi, denetim ve kontrol • Ödeme Verileri: Muhasebe, tahsilat, faturalandırma sürecinin yönetimi, satış sonrası hizmetler, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, müşteri portföy yönetimi, iletişim, denetim, pazarlama, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında; • İçerik: İletişim, tahsilat, satış sonrası hizmetler, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, promosyon, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri portföy yönetimi, müşteri yönetimi, iş geliştirme, optimizasyon, kontrol, denetim, şirket içi değerlendirme, analiz, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek amacıyla işlenebilecektir. • BOSPHOR tarafından Portal kapsamında düzenlenen rutin anketleri cevaplayan kullanıcılardan talep edilen bilgiler; BOSPHOR ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatiksel analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılır.
 1. Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde ve yurtdışında BOSPHOR’un yada bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir. Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 1. Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

BOSPHOR kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

 • Veri sahibinin kişisel verileri ile bu verilerden elde edilen yeni verileri; işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için, satıcı ve kargo şirketi, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.
 • Veri Sahibinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları gözlemlenerek kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcı ile paylaşılmaktadır.
 • Segmentasyon yapılması ve Veri Sahibi ile beğeni ve tercihler doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi çerez(cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu çerçevede yapılan kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Veri sahibinin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır. Bu durum üçüncü taraflardan alınan hizmetin kapsamı ve içeriğine bağlıdır.
 • Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Veri Sahibine ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca, kullanıcının ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla Kullanıcı Ad ve İletişim Bilgileri ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcıların cihazlarına yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel veriler üçüncü kişilerle işbu Gizlilik Politikası’nde belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir. BOSPHOR’un kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarabilmesi mümkün olacaktır.
 1. Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız Nelerdir?

BOSPHOR tarafından işlenen veriler üzerinde Veri Sahibinin Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır;

· Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, · İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, · İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Aşağıda bulunan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilmiş olan iletişim kanalı ile kullanıcı, yukarıda belirtilen talepleri tarafımıza iletebilecektir. Bu talepler uyarınca BOSPHOR gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı yahut dijital ortamdan gerçekleştirebilecektir.

Taleplere ilişkin işlemeler için ücret alınmaması esas olmakla birlikte söz konusu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

 1. Kişisel Verileri Saklama Süresi

BOSPHOR işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

• Üyelik ve siparişe ilişkin benzeri kayıtlar: 10 yıl – 6098 Sayılı Kanun • Finansal bilgiler ve muhasebe kayıtları: 10 yıl – 6102 Sayılı Kanun – 213 Sayılı Kanun • Çerezler: En Fazla 540 gün • Ticari elektronik ileti onay kayıtları: Onayın alındığı tarihten itibaren 1 yıl – 6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat • Çağrı Merkezi Ses Kayıtları: 3 yıl – 6563 Sayılı Kanun
• Tedarikçilere/Müşterilere ilişkin kişisel veriler: Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl • Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri: 2 yıl – 5651 Sayılı Kanun

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

BOSPHOR web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel verilerin silinmesi, bu verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve yeniden kullanılamaz işlemini ifade eder. BOSPHOR veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaktadır. Kişisel verilerin yok edilmesi, bu verilerin hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve yeniden kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise, verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

BOSPHOR, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

 1. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Gizlilik Politikamızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. BOSPHOR işbu Gizlilik Politikası ile birlikte kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumayı taahhüt etmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmek tarafımızın sorumluluğundadır. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. BOSPHOR Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. BOSPHOR işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder. Belirtelim ki Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi durumunda, BOSPHOR uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 1. Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

BOSPHOR işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. BOSPHOR’un Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 • Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz? Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal “ bosphor.com ” adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde BOSPHOR’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini de info@bosphor.com adresine yazılı olarak iletebilir. Veri Sahibi ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.