KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ

Şirketimiz BOSPHOR BİLİŞİM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“BOSPHOR” ve/veya “Şirket”), tarafınca yönetilen mobil uygulaması ve bosphor.com internet sitesi (“BOSPHOR” ve/veya ‘’Site’’) üzerinden işlem gerçekleştiren kullanıcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Açık Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca kullanıcıların BOSPHOR tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının kanuna uygun bir şekilde temini amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının sağlandığı takdirde açık rıza olmaksızın kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu şartların sağlanmadığı aşağıdaki durumlar için BOSPHOR tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için kullanıcıların açık rızasının alınması gerekmektedir. Kişisel verilerin niteliğine bağlı olarak Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkesi Politikası uyarınca süreçlere uygun olarak açık rıza alınarak veya açık rıza alınmadan kişisel veriler işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri BOSPHOR tarafından oluşturulan Gizlilik İlkesi Politikasındaki amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; kullanıcılara yönelik kampanyaların oluşturulması, BOSPHOR iş ortakları tarafından BOSPHOR kullanıcılarına BOSPHOR’da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, hedef kitle belirlenmesi, kullanıcı/üye hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, BOSPHOR’A ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve kullanıcı/üye ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, kullanıcı/üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, BOSPHOR’un sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda BOSPHOR’un kurumsal üyelerinin hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, BOSPHOR’un sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında kullanıcının/üyenin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.